— Jeg tror vi fortsatt har en mulighet. Vi har fortsatt en mulighet til å stanse epidemien hvis vi arbeider sammen globalt, over landegrensene, og gjør det som er nødvendig for å kontrollere utbruddet, sa Brundtland i et intervju med BBCs fjernsynskanal søndag.

Hun benektet at WHOs respons på SARS-epidemien har vært overdreven i forhold til innsatsen for eksempel mot sykdommer som malaria, som koster tusener av barn livet i Afrika hver dag.

Hun understreket tvert imot at det er viktig å hindre at SARS kommer til de fattige landene i Afrika. De ville bli enda mye hardere rammet enn de tross alt relativt utviklede landene med fungerende helsesystemer som er rammet hittil. -Vi gjør det som er nødvendig for å få kontroll over en ny sykdom før den blir globalt kronisk og en ny byrde for menneskeheten, sa hun.

— Det fins ingen behandling, ingen vaksine. Når det gjelder malaria er det heldigvis mye vi kan gjøre, dersom vi gjør det vi vet er effektivt, påpekte hun.

(NTB)