Brundtland har de siste dagene deltatt på en ekspertkonferanse på Høsbjør nord for Hamar. Målet med konferansen var å diskutere løsninger for å få lavere prising av medisiner til behandling av sykdommer som aids, malaria og tuberkulose. Forut for konferansen har søkelyset vært rettet mot at prisene på legemidlene gjør at fattige land ikke har råd til å kjøpe dem. Derfor har representanter for blant andre helseorganisasjonene og legemiddelindustrien diskutert differensiert prising av legemidler, det vil si at prisen på medisinene fastsettes ut fra landets evne til å betale.

Men ifølge Brundtland er det ikke nok bare å differensiere prisene. Helsevesenet i mottakerlandene må også bygges opp, slik at de klarer å få medisinene ut til befolkningen.

NTB