Fem professorer fra et av Atens ledende universiteter er idømt lange fengselsstraffer for å ha underslått over 60 millioner kroner av offentlige midler.

Den strengeste straffen fikk universitetets sjefbokholder, som ble dømt til fengsel på livstid. Den tidligere rektoren for Panteion, Atens universitet for statsvitenskap, ble dømt til 25 års fengsel, mens hans nestleder fikk 16 år.

En annen tidligere universitetsrektor og hans nestleder ble dømt til henholdsvis 14 og 15 års betinget fengsel.

Ifølge dommen pågikk underslagene mellom 1992 og 1998. Hovedparten av midlene var donasjoner fra EU som skulle finansiere akademiske kurs og seminarer.