KLAUS JUSTSEN

Da George W. Bush presenterte forslaget som skal gjøre det lettere å få i det minste midlertidig arbeidstillatelse i USA, hadde presidentens medarbeidere allerede under hånden forklart at forslaget skulle ses som et eksempel på «medfølende konservatisme».

De første reaksjoner med avvisninger fra høyre fordi forslaget er for vennlig, og fra venstre fordi det ikke går langt nok, etterlater imidlertid ingen tvil om at presidenten sikkert har medfølelse for de ulovlige innvandrerne som lever en kummerlig tilværelse. Men han har først og fremst øynene rettet mot 2. november.

Det er i første rekke innvandrere fra Sør— og Mellom-Amerika som skal nyte godt av forslaget, og det er disse som kan få avgjørende betydning for utfallet av neste valg.

Det gjelder helt åpenlyst i en stat som Florida, men også i presidentens hjemstat Texas, naboene New Mexico og Arizona samt California har velgere med latinamerikansk bakgrunn voksende innflytelse.

Forslaget rekker imidlertid langt ut over denne gruppen. Det demonstrerer en mer åpen holdning fra en regjering som ellers etter 11. september har hatt det travelt med å forsegle grensene. Det skal derfor virke tiltrekkende på moderate velgere.

Disse moderate gruppene i form av forstedenes husmødre, yngre menn og pensjonister har naturligvis enda større betydning enn innvandrerne fra sør, som nå utgjør vel 13 prosent av USAs befolkning.

Kritiske påstander om at presidenten i virkeligheten vil belønne lovovertredelser, gjør det klart at George W. Bush løper en politisk risiko ved å gå imot den republikanske høyrefløyen, som er hans solide politiske fundament.

Når forlaget kommer akkurat nå, kan ses som bevis for at presidenten tross positive opinionstall ikke føler seg sikker på gjenvalg. Irak kan fortsatt bli en belastning under den forestående valgkampen, og det samme gjelder for økonomien.