– Vi ser ulikt på mange avgjørende politiske spørsmål, sier Gregg i en pressemelding, hvor han blant annet viser til «uløselige konflikter» mellom ham selv og Obama blant annet når det gjelder stimuleringspakken for økonomien.

Judd Gregg (61) har tidligere vært guvernør i delstaten New Hampshire, og han har også vært folkevalgt i Representantenes hus. Siden 1993 har han vært senator, og han har vært leder for Republikanerne i budsjettkomiteen.

Obama nominerte Gregg som handelsminister etter at Bill Richardson trakk seg som kandidat som følge av at et selskap som har gjort forretninger med delstaten hvor han er guvernør, blir etterforsket.

JIM YOUNG