Fra mandag av får enkelte rusmisbrukere utdelt heroin gratis i København.

Mandag åpner den første klinikken i sitt slag hvor heroinister kan få to sprøyter dagen på skattebetalernes bekostning.

Tilbudet er i første rekke rettet mot personer som får metadon, men som likevel har fortsatt å bruke heroin og andre opiater ved siden av. Det er beregnet at dette gjelder 5 til10 prosent av dem som får metadonbehandling.

Klinikken ligger nordvest i København, og innbyggere i området har protestert mot tiltaket.

Lignende klinikker skal etter planen åpne i Glostrup, Odense, Esbjerg og kanskje også Århus.