Men EUs utenrikspolitiske koordinator Javier Solana sa at kommisjonens første kontakter med påtroppende statsminister Ariel Sharon antydet at samarbeidet kunne fortsette.

Men han la til at han er forberedt på å oppløse kommisjonen om en av partene ikke samarbeider med den.

Kommisjonen, som ledes av den tidligere amerikanske senatoren George Mitchell, ble oppnevnt i fjor høst for å granske årsakene til volden i de palestinske områdene. Utenriksminister Thorbjørn Jagland er ett av medlemmene.

Kommisjonen har planer om å besøke regionen 20. mars dersom den israelske regjeringen er villig til å samarbeide.

NTB