Eksperter bruker måleapparater for å kontrollere strålingsnivået ved bruer og tunneler, for å finne eventuelle tegn til radioaktivitet. Borgermester Michael Bloomberg understreker at dette gjøres som et rutinetiltak, og at det ikke er noen grunn til panikk.

Trusler og spekulasjoner av denne typen dukker opp nærmest daglig i byen med åtte millioner innbyggere, påpekte Bloomberg lørdag. Sikkerhetsberedskapen i New York er uforandret på oransje nivå, det nest høyeste på skalaen.

VENTER: Politiet venter på lastebiler å kontrollere i New York.
LUCAS JACKSON
KONTROLL: Politimann Robert Hall signaliserer at en lastebil skal stoppe for kontroll.
LUCAS JACKSON