Journalistene hørte flere eksplosjoner fra landsbyen Krivenik som ligger bare 1 kilometer fra grensen til Makedonia. På makedonsk side kjemper regjeringsstyrker mot albanske opprørere.

Like etter eksplosjonene, så journalistene biler som fraktet sårede personer. En mann hadde blod på beinet, hodet og i ansiktet.

Soldater fra de NATO-ledete KFOR-styrkene behandlet en mann i sivile klær som hadde splintsår i beinet. KFOR-soldatene holder til i en base i nærhetene av en grenseovergang i nærheten.

NTB