Abuja: Nigerias nasjonalforsamling har utpekt visepresident Goodluck Jonathan til fungerende president i et forsøk på å fylle maktvakuumet som har oppstått i presidentens fravær.

Omstendighetene rundt min tiltredelse som fungerende president i landet vårt er uvanlige og maner til ettertanke

Fungerende president Goodluck Jonathan

President Umaru Yar’Adua ble 23. november lagt inn på sykehus i Saudi-Arabia som følge av en hjertesykdom, og i hans fravær har nigerianerne vært i villrede om hvem som skal styre landet.

Tirsdag anerkjente nasjonalforsamlingen i Nigeria visepresident Goodluck Jonathan som fungerende president. Han ber nå folket om å ta Yar’Adua med i sine bønner.

— Omstendighetene rundt min tiltredelse som fungerende president i landet vårt er uvanlige og maner til ettertanke, sa han.

Maktoverføring

Fraværet av en formell maktoverføring etter at presidenten ble sendt på sykehus, har ført til usikkerhet om hvem som egentlig styrer landet, og frykten for en politisk krise har vært voksende.

Nå lover Jonathan at han vil blåse nytt liv i amnestiprogrammet i det oljerike Nigerdeltaet, hvor opprørere har truet med nye angrep som følge av manglende framgang i prosessen etter at Yar’Adua forsvant ut av landet.

I realiteten hadde Jonathan allerede overtatt mange av presidentens oppgaver, men med nasjonalforsamlingens vedtak er han nå sikret retten til å undertegne lover og lede landets væpnede styrker i Yar’Aduas fravær.

Regjeringen hadde opprinnelig motsatt seg en formell maktoverføring som følge av sykmeldingen, men nå stiller den seg bak sin nye leder.

— Det som er viktig nå, er at landet tar et skritt framover, sier justisminister Michael Aondoakaa.

Fryktet krise

Det har også vært tvil om lovligheten av maktoverføringen. Nigerias grunnlov slår fast at visepresidenten kun kan overta som fungerende president når presidenten har informert nasjonalforsamlingen om sitt fravær.

Noen formell henvendelse har nasjonalforsamlingen ikke fått, men den valgte å basere seg på et intervju fra BBC hvor Yar’Adua sa han ville gjenoppta arbeidet som president så snart legene sa han var frisk nok.

Action Congress, det største opposisjonspartiet, mente maktoverføringen var ulovlig og advarte mot politisk kaos. Andre opposisjonspartier mente derimot at vedtak var nødvendig for å unngå en politisk krise i landet.

Statsviteren Bayo Okunade ved Ibadan-universitetet stilte seg også positiv til vedtaket.

— De folkevalgte har vært føre var og handlet for å forhindre en militær maktovertakelse, mente han.

OVERTAR: Gooluck Jonathan er ny president i Nigeria.