• Afrikas mest folkerike land — 150 millioner.
  • Mer enn 75 prosent bor på landsbygden.
  • Består av minst 250 forskjellige etniske grupper og stammer.
  • I hovedsak er gruppene i nord muslimer, mens de i sør er kristne. Mange bekjenner seg også til naturreligioner.
  • Gjennomsnittlig levealder er 43 år.
  • Oljen står for 95 prosent av utenlandske investeringer og 65 prosent av inntektene på statsbudsjettet.
    KILDE: WIKIPEDIA