Selv om ALS er en sjelden sykdom, også blant veteraner fra Golfkrigen, viser to nye studier at det i denne gruppen er flere som får sykdommen enn i befolkningen for øvrig.

Den konklusjonen trekker både dr. Robert Haley ved University of Texas Southwest Medical Center i Dallas, og Det amerikanske folkehelseinstituttet. Hver for seg har de forsket på veteranenes helse, og offentliggjør sine funn i siste utgave av tidsskriftet Neurology.

Ifølge Haley har de tidligere soldatene nesten fire ganger så stor sjanse for å få ALS som andre menn i samme aldersgruppe.

ALS angriper nervecellene i hjernen og ryggmargen, og fører til muskelsvinn, problemer med tale, svelging og pusting, og til slutt fullstendig lammelse.