Det sa Iraks visepresident Taha Yassin Ramadan lørdag.

USAs forslag til FN-resolusjon vil radikalt endre reglene for nye våpeninspeksjoner i Irak, og krever at de får tilgang overalt og beskyttelse av en sikkerhetsstyrke.

Dersom Irak ikke etterkommer kravene innen en satt tidsfrist åpner den foreslåtte resolusjonen for bruk av makt.

Ramadan sier at reglene for våpeninspektørene allerede er avgjort.

— Enhver tilleggsprosedyre som har som mål å skade Irak vil ikke bli akseptert.

USAs resolusjonsforslag har støtte fra Storbritannia. De tre øvrige faste medlemslandene i Sikkerhetsrådet, Russland, Frankrike og Kina, som har vetorett i rådet, har sagt at de ikke vil godta en resolusjonstekst som automatisk åpner for bruk av militærmakt.

(NTB)