Krisepakken inneholde skattelette og andre tiltak som man håper skal få fart på den kriserammede amerikanske økonomien.

Pakken skal kombineres med en tidligere vedtatt krisepakke på rundt 2.500 milliarder kroner, og til sammen skal det dermed brukes over 6.000 milliarder kroner i et forsøk på å stanse nedgangen i amerikansk økonomi.

Tirsdagens krisepakke ble vedtatt med 14 mot 9 stemmer i finanskomiteen i Senatet.

Pakken innebærer i første rekke skattelette på til sammen 1.875 kroner, samt drøyt 1.200 milliarder i ulike støttetiltak for arbeidsledige.