Driftsresultatet før tap og skatt endte på 162 millioner, også det en økning fra 129 millioner for 2004.

Netto renteinntekter for 2005 ble 342 millioner, mot 312 for året før.

– Tallene for 2005 viser at vi holder trykket oppe, sier leder for SkandiaBanken, Øyvind Thomassen.

– Gjennom å redusere rentenettoen har våre kunder fått nyte godt av de gode tidene som vi, og finansmarkedet for øvrig, er inne i. Rentenettoen er redusert med 0,11 prosent som følge av at vi har redusert rentene på utlån, samtidig som renten på innskudd har blitt holdt uforandret, forklarer Thomassen.