I informasjonen fra Forsvarsdepartementet heter det:

I forbindelse med enkelte presseoppslag som kan indikere at Norge vil være tilbakeholden med å yte støtte til USA under artikkel 5 i Atlanterhavspakten, dersom en henvendelse om bistand skulle komme, ønsker forsvarsminister Bjørn Tore Godal å understreke følgende:

" Vi er selvfølgelig innstilt på å yte USA all den støtte vi kan. USA er Norges viktigste allierte. Norge yter allerede etterretningshjelp til USA. Dersom det kommer forespørsler om annen støtte, herunder militær støtte, vil vi selvsagt stille oss positive til dette, i samsvar med våre solidaritetsforpliktelser i henhold til Artikkel 5 i Atlanterhavspakten. Norske myndigheter tar solidaritetsplikten etter artikkel 5 meget alvorlig."