I et intervju med Die Woche torsdag foreslår Grass å gi ut en autorisert utgave av Hitlers manifest, ledsaget av kommentarer.

–Man burde få lov til å lese denne galskapen. Hitler i originalutgave er alltid avslørende, sier Grass.

Den kjente forfatteren mener det er behov for elementær informasjon og diskusjon rundt nasjonalsosialismen.

–Unge mennesker som er fascinert av aspekter ved nazismen, men som ikke forstår realitetene som ligger bak, trenger noen å snakke med. Det er mangelvare, både hjemme og på skolen, sier Grass.

Grass går imot forslaget om å forby det nynazistiske Tysklands nasjonaldemokratiske parti NPD. Han mener det tyske demokratiet er sterkt nok til å tåle åpen debatt med høyreekstremister.

(NTB)