USA og Russland var tydelig uenige om OSSEs framtid da utenriksministere fra organisasjonens 56 medlemsland møttes i Brussel mandag.

USAs viseutenriksminister Nicolas Burns anmodet medlemslandene om å forplikte seg sterkere til OSSEs kjerneverdier som menneskerettigheter og demokrati.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener derimot at organisasjonen bør engasjere seg sterkere både militært, politisk og økonomisk.

– Vi har et enormt potensial. Men vi må se i hvilken grad medlemslandene er villige til å involvere seg, sa Lavrov.

Den russiske utenriksministeren sier organisasjonen like gjerne kan gjøres om til en humanitær organisasjon dersom den fortsetter å følge samme kurs som nå.

– Enten må vi bli enige om å korrigere ubalansen som er i OSSE slik den er nå, eller så kan vi gjøre det vi kan for å legitimere den nåværende situasjonen og kanskje døpe om OSSE til en organisasjon for humanitære spørsmål, sa Lavrov.

Valgobservatører

OSSEs rundt 3500 ansatte står primært for overvåking av valg og menneskerettigheter, og ifølge Burns er OSSEs valgobservatøroppdrag en av organisasjonens kronjuveler.

En russiskledet fløy i OSSE mener at valgobservatørene er partiske og favoriserer deres politiske motstandere. De mener at USA og EU bruker OSSE til å lære opp kommunistiske land i demokrati og menneskerettigheter.

Moskva ønsker derfor fundamentale endringer i observatørenes arbeid. EU og USA er derimot svært fornøyd med observatøroppdragene og mener de er en effektiv måte å følge med på den demokratiske utviklingen i de tidligere kommunistiske landene i øst.

OSSE er en forlengelse av Helsingfors-prosessen fra 1975, og hensikten var å opprette et forum for samarbeid mellom øst og vest under den kalde krigen.

Økonomisk press

På mandagens møte kritiserte Washington også Moskva for å bruke økonomisk makt til å presse små naboland.

– Noen OSSE-land tyr til økonomisk press for å utnytte sine naboer, sa viseutenriksminister Burns.

Kommentarene fra Burns var tydelig rettet mot Russlands støtte til utbryterrepublikker i Moldova og Georgia.

– Så lenge disse landene forblir splittet innad, og så lenge separatistregimer får åpenlys støtte fra land utenfra, vil det bli vanskeligere for disse to landene å realisere sitt potensial, la Burns til.

OSSEs utenriksministere fortsetter møtevirksomheten i Brussel tirsdag.

Det var betydelig uenighet på OSSE-møtet i Brussel mandag, og heller ikke oppstillingen til gruppefoto ble helt disiplinert.
THIERRY ROGE