Samtidig som insektene forflytter seg over større avstander, fører oppvarmingen til mer sterk vind som sprer støv. Til sammen innebærer dette en betydelig økt smittefare, heter det i den amerikanske forskningsrapporten «Climate Change Futures».

Det varmere klimaet har ført til en økning i antallet tilfeller av malaria i de tidligere så kjølige fjellstrøkene i Afrika, Asia og Latin-Amerika. 10 prosent av verdens befolkning bor i disse områdene, påpeker rapportens hovedforfatter Dr. Paul Epstein.

– Europeerne som koloniserte disse landene, flyktet opp i fjellene for å komme bort fra sumpene der malariamyggen formerte seg. Men disse fjellområdene er ikke lenger trygge, framholder Epstein som arbeider ved prestisjetunge Harvard Medical School i USA.

Klimaendringene har denne uken vært tema for samtaler mellom G8-gruppen av rike industriland og en rekke store utviklingsland i London. Land som India, Kina og Indonesia har representert den fattige delen av verden i disse samtalene.