Ringnotsnurperen MS «Magnarson» ble satt i arrest i Isafjördur øst på Island mandag, etter at den islandske kystvakten avslørte grove underrapportering av loddefangsten. 800 i stedet for 80Tallet som ble rapportert var 80 tonn, mens det reelle tallet viste seg å være 750 tonn. Men i følge mannskapet skjedde feilrapporteringen ved et uhell. Oppgitt — Vi hadde registrert 800 tonn. Men han som oppgav tallet glemte en null, sier en oppgitt disponerende reder Nils M. Taranger i rederiet Magnarson AS på Austevoll.Den manglende nullen førte nemlig til en kraftig økonomisk smell for rederiet. For det første måtte de gå med på et forlik som sier at de skal betale en bot på 160.000 kroner til den islandske kystvakten. For det andre må båten levere fra seg 670.000 tonn lodde, den fangsten som ikke var innrapportert, uten å få et øre igjen. Verdien er nærmere 470.000. Til sammen taper rederiet vel 600.000 på det rederen hevder var en hendelig rutinesvikt. - Rettssak kunne blitt dyrere Sysselmannen i Isafjördur truet med tiltale dersom rederiet ikke aksepterte forliket. - Vi valgte å gjøre det på denne måten. Hadde det blitt rettssak, ville det fort blitt enda dyrere, sier Taranger.Hans egen sønn Ivar Taranger er skipper på ringnotsnurperen. Han førte forhandlingene med sysselmannen, sammen med en islandsk advokat.I følge den islandske avisen Morgunbladid, skal pengene gå til den islandske kystvakten. MS «Magnarson» hadde i følge rederen vært på fiske utenfor Grønland i tre-fire dager, da den islandske kystvakten gjorde sin kontroll. Nå er det klart at båten skal tilbake til denne internasjonale fiskerisonen. Flere båter i arrest - Vi har en en kvote på 1350 tonn og vil forsøke å ta opp den kvoten, sier reder Nils M. Taranger.Ringnotsnurperen MS «Magnarson er på 1307 bruttotonn og er bygget i 1971. Tre andre norske fiskefartøyer, MS «Tromsøbuen» av Tromsø, MS «Inger Hildur» av Molde og MS «Torsson» av Tromsø har også fått inndratt seilingspapirer og ligger i arrest i Seydisfjördur. I følge Utenriksdepartementet gjennomførte islandske myndigheter avhør i forbindelse med disse sakene tirsdag.