Jegerne leverte inn horn med uvanlig form og hevdet de kom fra et sjeldent og vilt pattedyr. Biologene tok opplysningene for god fisk og gav dyret et eget navn. Senere har man funnet ut at hornets eier allerede er en klassifisert dyreart. Tester viste at hornene var manipulert. DNA-analysen stemte overens med vanlig ku.

— Det er fantastisk at ingen merket dette tidligere, sier Frank Suchentrunk til New Scientist.(Origo)