Statsministeren holder muligheten åpen for at noen av flyktningene kan komme til Norge. Men han ville ikke svare på om han regner med en slik løsning.

— Det er for tidlig å si. Vi har vært åpne for det hele tiden, sa han.

Statsminister Jens Stoltenberg har sendt brev med takk og ros til "Tampa"s kaptein Arne Rinnan og skipsreder Wilhelm Wilhelmsen. Brevene inneholder ros for "handlekraft og klokskap", og for"prinsippfasthet og medmenneskelig håndtering".

Anstrengt dialog

Stoltenberg kommenterte også forholdet mellom Norge og Australia etter Tampa-saken:

— Forholdet har vært bedre tidligere. Til dels har det vært en anstrengt dialog, og det har vært klar uenighet. Deres håndtering av saken har påført flyktningene unødig lidelse. Australias oppførsel er i strid med havretten, sa han.

Humanitære verdier

— Når "Tampa" på ny kan seile mot åpent hav, vil jeg benytte anledningen til å berømme deg og ditt mannskap for den innsatsen dere har vist en hel verden, skriver Stoltenberg i brevet til kaptein Arne Rinnan.

— Din håndtering av møtet med et synkende skip holder ved like og styrker grunnleggende humanitære verdier innen skipsfarten. "Tampa"s opptreden har holdt frem det beste i et godt og profesjonelt sjømannskap. Dere har vunnet støtte og sympati fra hele Norge og fra hele verden, heter det i brevet til kapteinen.

Statsministeren gir også sterk ros til skipsreder Wilhelm Wilhelmsen:

— Ditt rederi og mannskapet om bord på "Tampa" har gjennom prinsippfasthet og medmenneskelig håndtering bistått de skipbrudne på best mulig måte, understøttet folkeretten og presentert Norge og de verdier vi står for på en måte vi alle er stolte av, heter det i brevet.

ROSER: Statsminister Jens Stoltenberg gav ut roser til folket i Nordre gate i Trondheim mandag.
FOTO: SCANPIX