Den to år gamle saken ble lukket i januar 2005 på grunn av utilstrekkelige beviser, men opplysninger om at amerikanske avhørsledere bekreftet at det fant sted mishandling fikk revisjonsgruppen til å se på saken igjen. Men onsdag gjorde den det klart at de nye bevisene ikke er nok til å åpne ny etterforskning.