Arrangørene i det tverrpolitiske Fredsinitiativet håper også å få med en representant for LO-ledelsen, som ennå ikke har behandlet saken. Mens Ap-ledelsen avventer videre våpeninspeksjoner og FNs behandling, sier sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Trond Giske klart nei til krig mot Irak.

— Selv er jeg sterkt imot at vi skal delta i en krig, uansett hva FN vedtar. En krig er ikke berettiget og løser ingen problemer, sier han til Dagsavisen.

Ved siden av Giske, SV-leder Kristin Halvorsen og Oslo-biskop Gunnar Stålsett skal generalsekretær Gro Brekken i Redd Barna og Lene Larsen i Muslimsk Råd holde appeller.

Mer enn 100 organisasjoner har sluttet seg til Fredsinitiativet. (NTB)