Ifølge Göteborgs-Postens nettutgave vurderer statsadvokaten i Uddevalla om saken mot Lindberg skal droppes etter at Lindberg fem ganger ikke har dukket opp til berammede rettsmøter.

Lindberg avviser anklagene om at han og kona vanskjøttet kyr på gården de drev i Dalsland i Sverige. Odd Lindberg har senere flyttet tilbake til Norge etter sitt svenske eksil i kjølvannet av den store seldebatten på 90-tallet.

Strafferammen for forholdene Lindberg og kona er tiltalt for er for lav til at ekteparet kan begjæres utlevert til Sverige.

– Vi tar en endelig avgjørelse i løpet av våren, sier førstestatsadvokat Niklas Sannerholm.