Uansett ser vi bare toppen av isfjellet, mener eksperter.

– Vi tror millioner på millioner er smittet, sier doktor Anne Schuchat ved USAs senter for sykdomskontroll og forebygging.

Hun mener at de tilfellene som hittil er telt, bare er toppen av isfjellet.

– De fleste med åndedrettsplager aner ikke helt hva som forårsaket det. Selv de som vet at de har hatt influensa, vet ikke eksakt hvilken type influensa de har hatt, sier Schuchat.

Dårlige tester

Et av problemene er ifølge amerikanske helsemyndigheter at de første testene som tas for å sjekke om en pasient har influensa, er ganske dårlige.

– Jeg tror vi alle kan være enige om at det er behov for å bedre diagnosetestene som blir tatt på stedet, sier doktor John Modlin, som ledere en amerikansk vaksinekomité.

Nå slutter helsemyndighetene i USA å telle registrerte smittetilfeller. De vil heller gjøre beregninger på hvor mange som er smittet av H1N1-viruset, som raskt har spredd seg til minst 160 land. Også Verdens helseorganisasjon (WHO) har gitt opp å holde oversikt over antallet smittetilfeller.

Frykter vintersesongen

Til nå har viruset rammet mellom 6 og 8 prosent av befolkningen i områder der viruset har vært relativt aktivt, ifølge amerikanske helsemyndigheter.

– Viruset har smittet raskt under forhold som ikke har vært ideelle for smitte. Vi regner med at at andelen kan bli langt høyere i vintersesongen, kanskje to eller tre ganger så høy, sier Schuchat.

I Norge frykter Folkehelseinstituttet at opptil 1,4 millioner nordmenn kan bli syke av H1N1-viruset i løpet av høsten og vinteren.

800 døde

Til nå er det bekreftet at minst 800 personer er døde av svineinfluensa globalt. Men helseeksperter peker på at heller ikke dette tallet er til å stole på. Det riktige tallet kan være betydelig høyere.

Amerikanske myndigheter frykter at man bare har sett begynnelsen på pandemien. En effektiv vaksine mot svineinfluensa vil tidligst være klar i september eller oktober, men da kan flere titalls millioner allerede være smittet.

USAs senter for sykdomskontroll og forebygging tror flere hundre tusen mennesker kan komme til å dø, bare i USA.

Hvert år krever influensa mellom 250.000 og 500.000 liv på verdensbasis. Det spesielle med svineinfluensaen er blant annet at den har vist seg å kunne koste unge, friske mennesker livet.