LARS FROMLARS M. HJORTHOL, NTBShanghai/OsloKlimaendringene vil komme raskere og være kraftigere enn tidligere ventet, konstaterer FNs klimapanel i en ny rapport.— Det er ingen tvil om at Jordens klima endrer seg. 1990-årene var det varmeste tiår de siste 100 år, og forrige århundre var det varmeste de siste 1000 år på den nordlige halvkule. Vi vurderer at mennesker medvirker til klimaforandringen, og vi venter at klimaforandringen vil bli mye større de neste 100 år enn de foregående, sa panelets formann Robert Watson.- Matvareproduksjonen rammes i sårbare områder, flere titall millioner i lavtliggende områder i India, Kina, Bangladesh og Egypt vil bli fordrevet av stigende havnivå, oppsummerte Watson da han presenterte rapporten i Shanghai i går.Konklusjonene til FNs klimapanel anerkjennes som solide av de fleste lands regjeringer, og danner vitenskapelig grunnlag for internasjonale klimaforhandlinger. Gjennomsnittstemperaturen på jorden vil øke med 1,4 til 5,8 grader i løpet av neste hundreår. Det er den raskeste økningen siden forrige istid tok slutt for 10.000 år siden. Da klimapanelet la frem sin forrige hovedrapport for fem år siden, regnet forskerne med en økning på 1 til 3,5 grader.Temperaturen vil øke mest i nordlige områder om vinteren. Nedbøren vil øke, også i nord, men det blir store regionale variasjoner. Tørre områder kan bli enda tørrere. Det kan få store skadevirkninger for jordbruket i mange fattige land. Og vi kan vente oss mer ekstremt vær.Hvis temperaturen stiger med over 5,5 grader, vil isen på Grønland, Nord- og Sydpolen smelte ned. Det kan over i et 1000-års perspektiv få havoverflaten til å stige med seks meter, med de konsekvenser det vil få for landkartene rundt om i verden. Golfstrømmen De fleste klimamodellene tyder på svekkelse av Golfstrømmen, som transporterer varmt havvann til nordlige farvann. Men temperaturøkningen på grunn av klimaendringene vil det nærmeste hundreåret mer enn oppveie svekkelsen av Golfstrømmen, sier klimapanelet. Men fortsatt temperaturøkning vil trolig føre til at Golfstrømmen vil stoppe helt, og for godt, etter 2100.De siste års forskning - og klimautvikling - har gitt nye og langt sterkere bevis for at klimaendringene de siste 50 årene er menneskeskapt. De viktigste naturlige faktorene, solaktivitet og vulkanutbrudd, skulle tvert om gi reduksjon i global gjennomsnittstemperatur de siste tiårene, heter det i rapporten. Sammendrag på nettet Den 1000 sider store rapporten bygger på skriftlige bidrag fra vel 500 eksperter. Et 20 siders sammendrag av rapporten ble i går lagt ut på klimapanelets hjemmeside.

fakta/klimaendringer

  • CO2, metan og andre klimagasser i atmosfæren danner et naturlig drivhus rundt jorden.
  • Menneskeskapte CO2-utslipp fra forbrenning av kull, olje og gass har økt konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren med over 30 prosent fra den industrielle revolusjon til i dag.
  • FNs klimapanel, som bygger på bidrag fra flere tusen klimaforskere, regner med at gjennomsnittstemperaturen på jorden vil øke med 1,4 til 5,8 grader i løpet av dette hundreåret.
  • Havnivået vil stige med rundt 50 centimeter, i hovedsak fordi havvannet utvider seg når det varmes opp.
  • Oppvarmingen blir størst på den nordlige halvkule. Men det er fattige utviklingsland som er mest sårbare, og derfor rammes hardest av klimaendringene.
  • Endringene vil gi mer ustabilt klima, med mer nedbør enkelte steder, mer tørke andre steder. NTB