Forskerne overvåket 7.000 gener over 72 timer. Studien har resultert i den første sekvensielle nedtegningen av skrittene som leder til døden for kritiske celler i immunforsvaret. HIV angriper celler kalt CD4+T. Angrepet fører til ødeleggelse av immunforsvaret og utvikling av AIDS. Den nye studien involverte flere millioner HIV-infiserte CD4+T-celler.

30 minutter etter infeksjontidspunktet stengte viruset av mer enn 500 gener i cellene. Gener som er viktige for beskyttelse mot infeksjon var blant de berørte. Etter tre dager var halvparten av genene som normalt er aktive i cellene skrudd av.

Genetiske forandringer forhindrer også cellene i å reparere ødelagt DNA. Dette setter til slutt i gang en selvmordsprosess, apoptose, hos cellene.

— En bedre forståelse av prosessene åpner dørene til undersøkelser av metoder som potensielt kan blokkere infeksjoner, sier forskningsleder ved University of California, Jacques Corbeil, til New Scientist.(Origo)