— Jeg stiller meg kritisk til de nasjoner som er til stede i Afghanistan stort sett bare med militære ressurser, og ikke stiller opp tilsvarende for sivilbefolkningen. USA bruker elleve ganger så mye penger på den militære som på den sivile innsatsen. Generelt er amerikanerne lite flinke til å gi sivilbefolkningen en håndsrekning, sier Akselsen (bildet).

Han tilføyer imidlertid at det ikke bare er amerikanerne som svikter i så måte.

Kunne lett blitt kaos

Olav Akselsen, for tiden også fungerende parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, sier at det fra norsk side er et mål å bidra like mye på det sivile og humanitære området som på det militære.

Det norske bidraget tar særlig sikte på å bygge opp skole- og helsesektoren. En del av oppgaven til spesialstyrken er nettopp å hjelpe til med den sivile gjenoppbyggingen.

— Jeg føler ofte at norske medier bare er opptatt av de militære oppgavene. Det som skjer på den sivile siden er underrapportert.

Når det er sagt, må ingen være i tvil om at den militære tilstedeværelse er helt avgjørende for at vi skal lykkes med de sivile oppgavene. Det ville blitt en kaotisk situasjon hvis vi trakk oss ut militært. Husk at Afghanistan var nær sagt en statsløs stat da Taliban «regjerte». Vår misjon er å støtte en lovlig valgt regjering.

Setter ikke tidsfrist

— Er du forberedt på at vi blir værende der med våre styrker i svært lang tid?

— Vi må innstille oss på at det vil ta tid. Men vi kan ikke gi oss selv tidsfrister, for i så fall ville motstanderne legge opp strategien etter det.

— Er du imponert over SVs lojale holdning til regjeringens Afghanistan-politikk?

— Det blir feil av meg å gi karakteristikker av andre i denne forbindelse.

— Er det noe poeng at vi fra norsk side fortsatt skal klamre oss til oppdrag bare nord i Afghanistan?

— Vi har begrensede ressurser, det var egentlig tilfeldig at vi havnet der vi er.

— Utelukker du at norske spesialstyrker har vært i sørlige Afghanistan?

— Jeg kan ikke gi noen garanti for hvor vi ikke har vært.

Kunne blitt blodigere

— Rapportene forteller at det er gått en del liv tapt på afghansk side der norske enheter har vært i ilden? Hvordan reagerer du på det?

— Slike situasjoner må vi være forberedt på. Men det er ikke uten grunn vi er til stede i Afghanistan. Hadde vi ikke vært der, ville situasjonen blitt enda mer blodig. Sannheten er at våre styrker har reddet mange liv, sier Olav Akselsen.

KRIG ELLER IKKE KRIG? Britiske soldater er stadig i skuddveksling med fienden, her i Helmand-provinsen i Sør-Afghanistan. Men velgerne i de fleste NATO-landene misliker krigen mer og mer. FOTO: STEVE LEWIS, REUTERS
STR
SKJEVT BILDE: Olav Akselsen mener at mediene gir en skjev og mangelfull fremstilling av spesialstyrkenes innsats i Afghanistan. ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG
Knut Egil Wang