Et utkast til resolusjon vil sette en spesifikk dato, rundt 16.-17. mars, for Irak til å kvitte seg med alle masseødeleggelsesvåpen. Hensikten med å gi Irak noe ekstra tid er om mulig å samle støtte i Sikkerhetsrådet, sier diplomatene.

Verken USA eller Storbritannia ble beroliget av den siste rapporten fra lederen for FNs våpeninspektører i Irak, Hans Blix. Begge land mener det må aksjoneres mot Irak og har begynt å snakke om dager i stedet for uker eller måneder.

Utenriksminister Colin Powell fortalte Sikkerhetsrådet at det nå må gi Irak beskjed om at tiden renner ut, og en talsmann for statsminister Tony Blair sa at Saddam Hussein har gjort seg skyldig i et "alvorlig brudd" (material breach) på FN-resolusjon 1441 fra november i fjor.

Et slikt brudd kan ifølge resolusjon 1141 åpne for bruk av militær makt for å avvæpne regimet i Bagdad.

Powell brukte ikke utrykket "alvorlig brudd", men sa at Irak ikke har innfridd kravene i FN-resolusjonen fra november. USA vil be Sikkerhetsrådet godta en resolusjon som åpner for våpenmakt i "nær framtid", opplyste han.

I en kommentar til den siste muntlige rapporten fra FN-inspektørenes leder i FNs sikkerhetsråd, sa Powell at han lyttet intenst for å høre om Irak har samarbeidet fullt ut.

— Jeg hører det er en viss framgang, men jeg beklager at Irak fortsatt nekter å gi det FN ber om i resolusjon 1441, sa Powell.

Frankrike vil at stats- eller regjeringssjefene i medlemslandene må delta når Sikkerhetsrådet skal stemme over en ny resolusjon, sa landets utenriksminister Dominique de Villepin i sitt innlegg i rådet.

(NTB)