— Vi skal bruke tiden fram til mandag i et siste forsøk på å sikre et flertall for en Irak-resolusjon. Men hvis dette ikke fører fram er vi innstilt på militær aksjon uten støtte fra Sikkerhetsrådet, sa Bush etter sine samtaler med tre europeiske statsministere.

Eksperter nyhetsbyrået Reuters har kontaktet etter toppmøtet er samstemte i sin oppsummering: Dette peker i retning av krig innen utgangen av uka.

Bush kom med en klar oppfordring til Sikkerhetsrådet om å stå samlet, men benyttet også anledningen til å gi Frankrikes president Jacques Chirac en ørefik.

— Frankrike har allerede vist sine trumfkort og gjort det klart at landet vil bruke sitt veto mot ethvert forslag som inneholder tidsfrister overfor Saddam og Irak. Frankrike vil ikke stille Saddam til ansvar, slo Bush fast. Storbritannias statsminister Tony Blair benyttet pressekonferansen etter Azorene-møtet til å slå fast at de transatlantiske bånd er sterke, og han kan reise tilbake til London i forvissning om at han har støtte blant flere NATO-allierte.

Klart budskap

Det var et velregissert toppmøte på Azorene søndag mellom Bush, Blair, Spanias statsminister Jose Maria Aznar og vertsskapet, Portugals statsminister Jose Durao Baroso. Selve møtet tok en time og på pressekonferansen var det bare ett spørsmål fra hvert lands presse.

Men hovedpersonene etterlot ingen tvil: Mandag er beslutningens dag med eller uten et flertall av Sikkerhetsrådets medlemmer. Alle de seks tvilerne i Sikkerhetsrådet vil bli kontaktet i løpet av de nærmeste timer, og det samme blir Russlands president Vladimir Putin.

Bush har ikke gitt opp håpet om å isolere Frankrike, slik at president Chirac blir stående alene om å bruke veto. Men sammen med Frankrike står Tyskland og Syria med Kina som mer usikker. De første amerikanske kommentarer slo fast at det ikke kom noen nye momenter inn i debatten helt på tampen. Men det er ingen som for alvor tror at USA, Storbritannia og Spania vil få det ønskede flertall for resolusjonsforslaget, som åpner for militære operasjoner mot Irak.

Tragisk situasjon

  • Det tragiske i den situasjonen vi er havnet i, er at Saddam fortsetter sitt spill og vi lar ham få lov til det, sa Blair og la til at alle ønsker at FN skal løse problemet, men så langt har det vist seg umulig.

Kravet til Saddam har hele tiden vært nedrustning straks, slik resolusjon 1441 krever. -Men vel fire måneder etter at Sikkerhetsrådet enstemmig godkjente denne resolusjonen er vi like langt unna irakisk nedrustning, fremholdt Blair. - Nå er det satt sluttstrek for endeløse diskusjoner, og mandag er sannhetens øyeblikk, var budskapet fra Bush og Blair etter Azorene-toppmøtet.

— Vi kan ikke gå tilbake til Sikkerhetsrådet bare for å gå i gang med en ny diskusjon, etter å ha debattert dette temaet i over 12 år, slo Blair fast.

Det kom i helgen klare signaler fra USA om at en krig mot Irak er nær forestående.

Utenriksminister Colin Powell oppfordret journalister og andre til å forlate Bagdad, men FN-inspektørene har ikke fått beskjed om å forlate landet.

- Saddam må bort

Bush fremholdt etter samtalene på Azorene at utspillet ligger hos Saddam, slik det har gjort i lang tid. Det er han som må ta beslutningen om å ruste ned øyeblikkelig, men ingen i Bush-administrasjonen tror det vil skje.

Visepresident Dick Cheney var klinkende klar på TV-kanalen NBC søndag, da han understreket at Saddam må ruste ned og så forlate landet. -Det har ingen hensikt om han ruster ned og innfrir alle krav og så får fortsette ved makten, for så snart verdens øyne er vendt bort fra Irak vil han igjen gå i gang med å skaffe seg ulovlige våpen, sa han.

I Washington ble det søndag understreket at Azorene-møtet ikke bare kom med et klart ultimatum til Saddam, men også til det internasjonale samfunn, i dette tilfelle Sikkerhetsrådet.

Kommentatorer i den amerikanske hovedstad understreker at det tok nesten på dagen seks måneder fra president Bush vendte seg til FN og overlot til Sikkerhetsrådet å løse Irak-flokene, til det ble klart at verdensorganisasjonen ikke har bestått oppgaven.

NTB

USAs president George W. Bush, her flankert av Storbritannias statsminister Tony Blair og hans spanske kollega Jose Maria Aznar, gir FN et døgn på å bli enig om et klart ultimatum til Saddam Hussein.<br> Foto: Sergio Perez, Reuters/SCANPIX