– Jeg bor i nærheten av hotell Serena. Sjåføren satt klar i bilen for å kjøre meg til middagen der mange av de norske i Afghanistan skulle møte delegasjonen med utenriksminister Jonas Gahr Støre i spissen, sier Inger Guddal.

Hun sier det var en kraftig eksplosjon og mange minutter med skuddveksling. Selv så hun ikke noe, men forsto at noe alvorlig var skjedd.

– Jeg ringte ambassaden og fikk beskjed om at ingen norske var alvorlig skadd, men noen middag ble det ikke, sier Guddal.

Sikreste i Kabul

Guddal sier eksplosjonen skjedde mellom en halv time og tre kvarter før middagen etter planen skulle startet.

– Denne aksjonen viser jo at selv all verdens sikkerhetssystemer ikke hjelper. Dette hotellet regnes som ett av de absolutt sikreste steder i Kabul, sier hun.

Hotellet, som også NORAD har en eierandel i, ble utsatt for et angrep tidligere. Da ble det besluttet å mure igjen vinduene både i første og andre etasje. I tillegg ble det bygget barrikader med vaktposter hele døgnet.

– I hele dette området har det vært mange selvmordsaksjoner. Det ligger militærforlegninger og militære installasjoner av forskjellig slag langs veien til Jalalabad. Derfor er området veldig utsatt, men Serena ble altså betraktet som veldig sikkert, sier Guddal.

Vanskelig arbeid

Gjestene til den planlagte middagen var stedlige representanter for norske sivile organisasjoner, politi og militære. Alle har det til felles at de jobber for å få det afghanske samfunnet til å fungere mest mulig normalt.

– Angrepet viser hvor vanskelig det er å arbeide i landet. Om lag 130 angrep ble i fjor rettet mot hjelpeorganisasjonene, og det blir stadig mer komplisert å slippe til der nøden er størst, sier generalsekretær Elisabeth Rasmusson i Flyktninghjelpen.