Satellitten ble skutt opp med den amerikanske romfergen Discovery 12. september 1991, og var i bruk frem til 14. desember 2005. Nå kommer den tilbake til jorden, skriver Aftenposten.

Den 6,5 tonn tunge forskningssatellitten UARS er forventet å returnere igjennom jordens atmosfære i, i et ukontrollert fall, i slutten av september eller begynnelsen av oktober.

Biter

Det opplyser den statlige amerikanske romorganisasjonen NASA. De tror at mye av satellitten kommer til å brenne opp når den treffer atmosfæren. Men de forventer at noen biter kommer til å treffe jorden intakt. Det melder nettstedet Space.com.

NASA har gått aktivt ut for å informere offentligheten om satellittens hjemkomst.

— Det er for tidlig å si eksakt når den vil komme og hvilket geografisk område som blir berørt, men NASA følger satteliten nøye og vill holde dere informert, skrev NASA i en kunngjøring tirsdag.

De kan uansett berolige folk som frykter å få noe i hodet. Det er ifølge NASA ekstremt små sjanser for at folk eller eiendom skal bli skadet. Men det er uansett en mulighet for at avfallsbiter skal falle ned over befolkede områder .

Forskningssatelitt

Satellittens navn UARS er en forkortelse for Upper Atmosphere Research Satellite.

Satellitten ble skutt opp med den amerikanske romfergen Discovery 12. september 1991, og var i bruk frem til 14. desember 2005.

Den ble brukt til å studere jordens øvre atmosfære, spesielt for å bestemme hvordan påvirkning fra naturlige kilder og menneskers virksomhet kan forandre forholdene i atmosfæren.