Historien, slik den blir fortalt av forskeren Elissa Suhr ved Monash-universitetet, kan nesten minne om en dårlig skrekkfilm. Mens koloniene av argentinske maur i sitt hjemland er svært aggressive mot hverandre, og dermed holder omfanget i sjakk, har maurene som nå okkuperer Melbourne mutert. Insektene har endret atferd og istedenfor å kjempe mot hverandre samarbeider de.

– I Argentina opplever man ikke at bestanden eksploderer og de utgjør ingen trussel mot andre planter og dyr, sier Suhr. — Men i Melbourne er maurenes genetiske sammensetning og oppførsel annerledes. Her kjemper ikke maurene lenger mot hverandre og de har formet en superkoloni som strekker seg minst 100 kilometer gjennom byen, sier Suhr.

De argentinske maurene kjemper sammen mot «innfødte» maur og tar opp jakten på insektene som disse normalt spiser.

MAURFORSKER: Forskeren Elissa Suhr viser frem de argentinske maurene som har dannet en superkoloni i i Melbourne i Australia. Maurene har gått sammen om å bekjempe lokale maurarter og truer dermed det biologiske mangfoldet. FOTO:: SCANPIX/REUTERS