EU-kommisjonen slo fredag alarm da det ble klart at stoffet dietylenglykol finnes i tannkremen Tri Leaf Spearmint som deles ut gratis på spanske sykehus. Det samme kjemiske stoffet har tidligere kostet over 80 mennesker livet i Panama, hvor det ble brukt i hostesaft.

Dietylenglykol kan forårsake nyre— og leverskader, og i større doser nevrologiske skader som i noen tilfeller ender med døden.

Kina og EU ble i fjor enige om å samarbeide om å få fjernet helseskadelige eller forfalskede kinesiske produkter fra verdensmarkedet. Meningen med avtalen er å sørge for at myndighetene reagerer raskt når det blir oppdaget farlige varer.

Tidligere i år demonstrerte kineserne at de også har andre virkemidler for å få bukt med problemet. Da ble sjefen for det kinesiske nærings- og legemiddelverket dømt til døden for å ha sett gjennom fingrene med brudd på sikkerhetsbestemmelsene.