Ifølge avisen har det i løpet av de tre siste årene vært over 100 episoder der giftig gass har strømmet ut i cockpit eller passasjeravdelingen i britiske rutefly.

Avisen baserer sine tall på de offisielle arkivene til britiske luftfartsmyndigheter CAA og fortrolige intervjuer avisen selv har gjort med britiske flygere.

Ifølge en rapport fra University College London kan inntil 197.000 flypassasjerer bli utsatt for mer eller mindre giftig gass hvert år. Det skal særlig være om bord i fly av typen BAE 146 og Boeing 757 av tilfellene av gassutslipp er skjedd. Dette er fly som brukes av en rekke internasjonale flyselskaper.

Flygere slått ut I over 40 av tilfellene som omtales i The Observer er det grunn til å tro at flygere som har inhalert gass, er blitt delvis satt ut av stand til fly.

Mange har rapportert at de følte seg forvirret, mistet konsentrasjonsevnen og har sett flekker for øynene. I flere tilfeller har flygere trengt tilførsel av oksygen. Noen innrømmer at de har gjort feil under avgang eller landing.

Noen forskere tror symptomene skyldes gasser som oppstår på grunn av kjemikalier i oljen som brukes i flymotorene, og som ligner på ugressmiddel. Forskerne tror gassene skaper like mange problemer for passasjerene som for flygerne.

Flyindustrien avviser dette og sier at dosene som måtte trenge inn i flyet, vil være så små at de ikke utgjør noen helserisiko.

Tas opp

Britiske flygere ber om at problemet tas opp til offentlig drøfting, og en talsmann for det liberaldemokratiske partiet vil ta saken opp i transportkomiteen i Underhuset.

En talsmann flyselskapet British Airways sier man kjenner til flere tilfeller, men at man etter undersøkelser foretatt sammen med luftfartsmyndighetene er kommet til at det ikke foreligger noen helserisiko.