Kairoaviser som omtalte saken torsdag, ville ikke røpe mannens nasjonalitet, men opplyste at de unge brudene var mellom 18 og 25 år. Så snart de kom til 59-åringens hjemland, tok han ut skilsmisse og tvang kvinnene til å skaffe penger ved å selge sex. (NTB)