Med 59 andre par tilstede giftet erkebiskop Emmanuel Milingo av Zambia seg med en koreansk kvinne han møtte for første gang i New York søndag. Katolske prester har som kjent ikke lov til å gifte seg.

— Plassert seg selv utenfor - Ved å delta i en offentlig bryllupsseremoni arrangert av Moon-sekten, har han plassert seg sjøl utenfor den katolske kirken, og ødelagt båndet mellom biskoper og kirken, sa en talsmann for paven mandag.

Pavens mann brukte ikke ordet ekskommunikasjon, men han gikk langt i å avskrive erkebiskop Milingos videre framtid innen kirken.

— Han kan ikke lenger bli ansett for å være den katolske kirkens biskop, sa han.

Den 71-årige erkebiskopen svarte med å varsle at han satser alt på å bli far.

Viser til Abraham - Abraham greide å forplante seg da han var 100, sa han.

Milingo framstiller sitt valg om å gifte seg som et valg mellom å adlyde Gud og å adlyde den "kirken som prøver å hindre meg i å utføre min gudegitte misjon".NTB

NYGIFT: Med 59 andre par tilstede giftet erkebiskop Emmanuel Milingo av Zambia seg med en koreansk kvinne han møtte for første gang i New York søndag.