Krisemaksimeringen har sin bakgrunn i at Iran nå bryter den såkalte Parisavtalen fra 2004 mellom Iran og EU3, der Iran stanset sitt program for anrikning av uran. Avtalen var et resultat av avsløringene om at Iran i 20 år hadde holdt hemmelig sitt atomprogram.

Nå er landet i ferd med å bryte denne «frysen» etter at Iran de siste dagene har brutt forseglingene fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) på et anrikningsanlegg med tilhørende lager og testområde.

Sterkt forenklet: Anriket uran kan, som Iran påberoper seg, brukes til sivile formål. Men det er også en viktig del av utviklingen av atomvåpen.

Og det er nettopp det som skaper de sterke reaksjoner med en krisestemning som kan bringe sakskomplekset inn for FNs sikkerhetsråd, noe IAEA truet med i en resolusjon 24. september i fjor. Frykten er at Iran da skal bidra til spredning av både atomvåpen og –teknologi til andre «røverstater». Dermed kan Iran bryte den ikke-spredningsavtalen landet har tiltrådt.

DET ER SYND Å S I at Iran har vært samarbeidsvillig i denne perioden for å klarlegge – og å motbevise påstander om utelukkende sivile formål – hensikten med atomprogrammet.

Men IAEAs generaldirektør Mohamed ElBaradei, fredsprisvinneren i 2005, slo an en optimistisk tone under Nobeldagene i Oslo i desember da han sa han hadde gode tid til å «vente ut» reaksjonene fra Teheran.

Han så ikke at det ville komme noe godt ut av å bringe saken inn for FNs sikkerhetsråd, selv om han så dette som en mulig utgang på manglende samarbeid fra den iranske regjeringen.

ElBaradei mente den gangen at selv om timeglasset var i ferd med å tømmes, så var det fortsatt tid tilbake for å avklart hva Iran egentlig vil med sitt atomprogram.

Temmelig nøyaktig en måned etter at ElBaradei kom med disse uttalelsene er timeglasset temmelig tomt. EU3 vil nå ha saken inn for Sikkerhetsrådet, og har høyst sannsynlig USA som pådriver for dette. Torsdag sa utenriksministerne fra Frankrike, Storbritannia og Tyskland at forhandlingene med Iran er inne i en blindgate, og at Iran nå burde bli innrapportert til FNs sikkerhetsråd.

Og beskrevet i høyst udiplomatiske former, både FNs generalsekretær Kofi Annan og IAEAs Mohamed ElBaradei er skikkelig forbannet over det som nå kan være i utvikling.

Kanskje ikke minst fordi det i første omgang er innkalt til det krisemøte i IAEA. Der Norge siden i fjor høst er medlem av «hovedstyret». Og dermed blant dem som skal rådgi om hva som bør bli det neste skritt.

Torsdag denne uken uttrykte utenriksminister Jonas Gahr Støre dyp bekymring over Irans beslutning om å bryte IAEA-seglene. Han sa at gjenopptakelsen av forskning på anrikning av uran er et alvorlig og feil skritt i feil retning. Iran må etterleve kravene IAEAs styre har stilt.

IAEA—RESOLUSJONEN fra september gir ingen klare svar på når problemet Iran skal bringes inn for Sikkerhetsrådet – og når det eventuelt skal skje.

Dessuten er det ikke klart, verken i IAEA-statuttene eller FN-charteret hva som kan bli utfallet av en slik behandling.

Handelsboikott?

Det er kanskje den mest nærliggende løsning.

Men vil den være effektiv nok?

Boikotten mot Irak lærte oss at den var like gjennomhullet som en sveitserost, på mer enn en måte.

Og Iran «sitter på» de samme ressurser som Irak – olje og gass. Det finnes en lang rekke stats— og privatøkonomiske begrunnelser for å omgå eventuelle sanksjonsvedtak. Også for norske interesser.

I dette finnes antakelig begrunnelsen for at det skal bli vanskelig å få et omforent vedtak i Sikkerhetsrådet om sanksjoner – straffetiltak – mot Iran. Og der de storpolitiske strategier skapes har det neppe unngått å bli registrert at Russland og Kina stemte mot IAEAs Iran-resolusjon i september. Begge land har det siste året vært aktive med å bistå Iran både politisk og praktisk for å bidra til en løsning på «atomkrisen». I en behandling i Sikkerhetsrådet vil antakelig det beste man kan vente seg fra disse landene være at de ikke nedlegger veto, men avstår fra å stemme.

Irans president Mahmoud Ahmadinejad har for øvrig slått fast at landet ikke vil godta sanksjoner, og at dette vil være et angrep på landets suverenitet. Han sier også at en gruppe «bølleland» er rede til å frata Iran landets legitime rett til å skaffe seg atomkraft til sivile formål. Som landet trenger.

Både Israel og USA skal ha lekt med tanken på å bombe de iranske atomanleggene til en steinrøys. Spørsmålet er imidlertid hvordan verdenssamfunnet vil reagere på det etter at USA egentlig har måttet innrømme at Irak ikke hadde noe fungerende program for masseødeleggelsesvåpen. Det viktigste argument for det siste angrepet mot Irak.

DET ER LITEN TVIL om at Iran har ambisjoner om å bli en atomvåpenmakt.

En rapport fra Ikkespredningsprogrammet til den Washingtonbaserte Carnegie-stiftelsen for Internasjonal Fred slo sist sommer fast at landet i dag ikke har kapasitet til å produsere atomvåpen, men at etterretningstjenestene til en rekke land har slått fast at landet arbeider langsiktig for å kunne produsere slike våpen. Det skal ha den grunnleggende teknologi og infrastruktur til å kunne produsere en atombombe, men vil fortsatt være avhengig av blant annet hjelp utenfra til å nå målet.

Basert på uttalelser fra eksperter og militære i senatshøringer i USA, skal Iran kunne ha atomvåpen innen 2010.

Det er også bakgrunnen for at Kofi Annan nå appellerer om å bruke litt mer tid til å finne diplomatiske løsninger.