12 av fangene dro senere frivillig tilbake til fengselet, mens 61 andre benyttet anledningen til å stikke av. Geriljaen startet angrepet i byen Bolivar lørdag kveld og fortsatte til søndag morgen, opplyser en kommandør i hæren. Opprørene ødela et titall hus, en politistasjon, en bank, samt borgermesteren kontor. Ingen skal ha blitt drept, men to politimenn ble såret.FARC-geriljaen har lovet å sette fanger fri og har dette året bidratt til at rundt 300 fanger er på rømmen, både kriminelle og geriljamedlemmer. Vanlige kriminelle foretrekker ofte å dra tilbake til fengselet etter et par dager i frihet siden myndighetene ikke straffer dem hvis de kommer tilbake før det er gått 72 timer.FARC holder 47 politimenn og soldater fanget og ønsker å bytte dem mot sine fengslede kamerater. I juni satte geriljaen fri 359 fanger, et tilsynelatende vennligsinnet trekk som også minsket geriljaens behov for å holde vakt ved fangeleirene i jungelen.