Årsaken til forskjellene er et mysterium, slås det fast i en artikkel i British Medical Journal. Rapporten er laget av forskere på Malta, som studert tall fra Verdens helseorganisasjon over forholdet mellom jente— og guttefødsler i Europa og Nord-Amerika de siste 50 årene.

Forskerne fant at det ble født betydelig flere gutter i søreuropeiske land som Hellas, Italia og Spania enn i Sentral- og Nord-Europa. Men i Mexico ble det funnet et lavt antall guttebarn i forhold til antall jenter, mens tallet var høyere i USA og høyest i Canada.

Forskerne, ledet av Victor Grech fra Saint Lukes-sykehuset på Malta, sier at temperatur ikke kan forklare forskjellene.

(NTB)