STEIN VIKSVEEN Det hevdet den britiske avisen The Guardian denne uken. Verken amerikanske, franske eller spanske leverandører av såkorn kan lenger garantere at det ikke er genspleiset vare i såkornet til både mais, soya og raps. Amerikanske forskere går så langt som til å hevde at amerikansk såkorn er "sterkt oppblandet", heter det i avisen. Cheryl Ryan i selskapet Genetic-ID som kontrollerer matvarer sier til The Guardian at opptil 50 prosent av det såkornet som bedriften kontrollerer kan være genmodifisert. Det britiske tidsskriftet The New Scientist kommer med de samme påstandene: Forurenset såkorn og frø blir spredd over store deler av Europa. Og ikke bare såkornet. — I 1998 importerte Storbritannia 491.000 tonn soyabønner fra USA. Hvis bare en prosent var genspleiset ble det importert ca. 5.000 tonn genmodifisert soya, skriver The New Scientist. Miljøorganisasjonen Greenpeace hevder at mellom fem og 15 prosent av maisproduksjonen i Europa i mellomtiden er genmodifisert. Påstandene fra Greenpeace blir tilbakevist av det europeiske såkornforbundet med hovedkontor i Brussel, men talsmannen Garlich von Essen benekter ikke at det finnes genspleiset vare i såkorn. I Danmark er det foretatt kontroll av 100 forskjellige matvarer som viser at man finner spor av genspleisete ingredienser i hver femte vare som inneholder mais eller soya. Varene var ikke merket, så forbrukerne har ingen mulighet til å kontrollere hva de kjøper. Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende