Så mange som 30 barn er født med enkelte gener som de ikke har arvet fra sine foreldre, etter at mødrenes egg ble modifisert med materiale fra egg fra en donormor.

DNA-testing av to av babyene som ble født som resultat av behandlingen for et år siden, viste at de hadde en liten mengde gener som ikke kom fra noen av foreldrene, noe som ikke var forutsett, ifølge det britiske tidsskriftet Human Reproduction.

Behandlingen gikk ut på at gener fra mitochondria, som ligger rundt kjernen i eggene, ble transplantert til morens egg. Dette ble gjort fordi forskerne trodde ufruktbarheten skyldtes problemer i mitochondria-cellene.

Forskerne tror ikke gener fra mitochondria har noen innflytelse på viktige aspekter ved utviklingen av et barn, slik som intelligens, personlighet og fysikk, selv om man ikke kan være sikker.

Selv om babyene er sunne og friske, kan man heller ikke være sikker på at slik modifisering ikke kan være helseskadelig.

Teknikken som ble benyttet blir kalt etisk uforsvarlig av noen britiske forskere, som mener at den er det samme som kloning av mennesker. I Storbritannia ville teknikken vært ulovlig.

En av forskerne som utviklet teknikken, Jacques Cohen, benektet at det dreier seg om endring av gener. Han sier at den DNA-delen som er endret, ikke har noen kjent funksjon.

Nyheten den nye teknikken vil uten tvil fyre opp under debatten om såkalte «designer-babyer», genmanipulering av babyer.

NTB-AFP-Reuters