Så mange som 30 barn rundt om i verden er født med enkelte gener som de ikke har arvet fra sine foreldre, etter at mødrenes egg ble modifisert med materiale fra egg fra en donormor.

DNA-testing av to av babyene som ble født som resultat av behandlingen for et år siden, viste at de hadde en liten mengde gener som ikke kom fra noen av foreldrene, noe som ikke var forutsett, ifølge det britiske tidsskriftet Human Reproduction.

Nyheten den nye teknikken vil uten tvil fyre opp under debatten om såkalte «designer-babyer», genmanipulering av babyer.

Sjelden Behandlingen hjelper kvinner med en sjelden form for ufruktbarhet. Disse kvinnene har selv egg som kan befruktes, men det resulterende embryoet faller bare fra hverandre og dør før det kan implanteres i livmoren.

Forskerne trodde ufruktbarheten skyldes problemer med cytoplasmaet som ligger rundt kjernen i eggene. Den nye behandlingen gikk ut på at cytoplasma fra fruktbare kvinner ble sprøytet inn i eggene fra pasientene. Cytoplasmaet inneholder proteiner som embryoet trenger for å vokse, men også mitokondrier som inneholder genmateriale.

Forskerne var usikre på om babyer som ble skapt ved en slik behandling ville ha gener fra alle de tre donorene: far, mor og donormor. Det viste de seg å ha.

Forskerne tror likevel ikke gener fra mitokondrier har noen innflytelse på viktige aspekter ved utviklingen av et barn, slik som intelligens, personlighet og fysikk, men man ikke kan være sikker.

Selv om babyene er sunne og friske, kan man heller ikke være sikker på at slik modifisering ikke kan være helseskadelig.

— Etisk uforsvarlig Teknikken som ble benyttet blir kalt etisk uforsvarlig av noen britiske forskere, som mener at den er det samme som kloning av mennesker, melder BBC. I Storbritannia ville teknikken vært ulovlig.

Erik Parens ved Hastings Center i New York og Eric Jengst ved Case Western Reserve University i Cleveland mener behandlingen ikke ville bli godkjent av den føderale komiteen som fører tilsyn med eksperimenter der genetisk materiale blir overført. Dette fordi det innebærer et babyene har genetiske endringer som de vil gi videre til sine avkom. Men forskerne som har prøvet ut den nye metoden har ikke hatt plikt til å be om komiteens godkjenning, ettersom behandlingen er privat finansiert uten offentlig støtte.

En av forskerne som utviklet teknikken, Jacques Cohen, benektet at det dreier seg om endring av gener. Han sier at den DNA-delen som er endret, ikke har noen kjent funksjon.

NTB-AFP-Reuters