Genteknologiselskapene Syngenta og Myriad Genetics har dekodet et ris-gensett. Dekodingen utgjør et meget viktig gjennombrudd for matproduksjonen i den tredje verden, hvor det ensidige ris-kostholdet er et problem.

Ris kan gjøres mer næringsrik ved genmodifikasjon. Informasjonen om risen bidrar også til varianter med høyere avkastning og som er mer hardføre.

— Vi venter at dekodingsarbeidet får praktiske følger for avlinger innen de neste fem årene, sier Dr Steve Briggs, ved Torrey Mesa Research Institute til BBC News.

— Det er viktig at selskapene deler informasjonen med forskere i utviklingsland, sier Alex Wijertana ved Action Aid, som frykter patentering av DNA i en plante som er svært viktig for mange utviklingsland.

Syngenta oppsto i fjor, gjennom en fusjon av Novartis og AstraZeneca. Selskapet er verdens største innen avlingsbeskyttelse.(Origo)