Striden om hvorvidt og på hvilke betingelser genetisk modifisert mat, fôr og såkorn skal tillates, er uvanlig seig, selv til EU å være. Noe uvanlig er det også at et knippe medlemsland står på den restriktive, «miljøpolitisk korrekte» linjen, mens Kommisjonen ses som pådriver for liberalisering.

EU har vedtatt strenge regler for merking og ettersporbarhet av mat og fôr med innslag av genmodifiserte produkter. Det striden står om nå er hvilke regler som skal gjelde for såkorn. Her mener miljøorganisasjoner og enkelte medlemsland av EU at Kommisjonen fremmer forslag til altfor liberale regler.

I påvente av at kommissærene kommer på bedre tanker, nekter disse landene også formelt å godkjenne import og salg nye genmodifiserte produkter.

I går ønsket Kommisjonen å få godkjent en maissort, som blant annet er manipulert til å produsere sitt eget ugressmiddel. Denne ble i forrige uke — til miljøbevegelsens forargelse - godkjent av EUs nye byrå for matsikkerhet (EFSA). Men medlemslandenes matvareeksperter eksperter vendte likevel tommelen ned i går. Ekspertpanelet var delt nøyaktig på midten.

Sverige, Finland, Irland, Spania, Storbritannia og Nederland ville godkjenne den genmanipulerte maisen. Danmark, Hellas, Luxembourg, Østerrike, Portugal og Frankrike sa nei. Tyskland, Belgia og Italia avsto fra å stemme.

— Det finnes åpenbart ingen enighet blant forskerne om helserisikoen ved denne maissorten. Beslutningen om ikke å godkjenne den er derfor en seier for forbrukernes sikkerhet og fornuften, sier Geert Ritsema fra miljøorganisasjonen Friends of the Earth i en kommentar.