Resultater fra kartleggingen av det menneskelige arvesettet, Human Genome Project, blir publisert om to til tre måneder. Det er nå nesten et år siden første fase av prosjektet ble fullført.

— Genforskningen er likevel så vidt ute av startgropen, sier mannen som ledet den offentlige delen av prosjektet i USA, Dr Francis Collins, til BBC News.

Forskerne må finne ut hvor mange gener som befinner seg i menneskets DNA, en sekvens som består av tre milliarder tegn. Videre er det viktig å forstå hvordan genene reagerer med hverandre og sitt miljø.

Collins sier at dette arbeidet vil ta mange år, kanskje hele det 21. århundre.(Origo)