Søndag erklærte amerikanske forskere at de muligens har funnet genet som får enkelte personer til å spise mer søtsaker enn andre. Oppdagelsen kan føre til utviklingen av nye kunstige søtstoffer.

I to ulike studier har forskere ved to medisinske læresteder, Harvard og Mount Sinai i New York, greid å påvise et gen som de mener er årsaken til vår trang til sukker. Forskerne håper at de om få måneder har fått håndfast bevis på at T1R3-genet virkelig har den funksjonen de tror. Undersøkelsen er publisert i magasinet Nature Genetics.

I studiene er det brukt to typer mus, de som liker søtsmak svært godt, og de som ikke er så interessert. Musenes gener ble senere undersøkt for å finne forskjellen. Senere gikk forskerne gjennom databasen som gir en oversikt over alle de menneskelige genene, og der fant de T1R3-genet som en sannsynlig kandidat.

For å få undersøkelsen bekreftet, skal forskerne nå implantere søtmons-genet hos mus som ikke er glade i sukker. Hvis de da plutselig vil ha søtsaker, er genet virkelig avslørt.

NTB