De 12 millioner medlemmene i de tre landsorganisasjonene CGIL, CISL og UIL kommer til å lamme store deler av Italias økonomiske liv fredag. Streiken kommer til å vare imellom fire og åtte timer. Statsansatte planlegger å streike hele dagen, og sykehusansatte vil bare ta seg av akutte tilfeller.

De fagorganiserte mener at regjeringen ikke gjør nok i budsjettet for å bedre Italias skakkjørte økonomi. Generalstreiken er den femte som gjennomføres mot regjeringens politikk siden Berlusconi ble statsminister i 2001.