Seoul (NTB-Reuters-AP): I løpet av de tre dager lange samtalene som ble innledet lørdag, vil sørkoreanerne forsøke å overbevise sine nordkoreanske kolleger om at en planlagt prøvetur med tog over grensen ikke truer Nord-Koreas sikkerhet. Prøveturen skal etter planen finne sted 17. mai.

De nordkoreanske generalene har på sin side gjort det klart at de også ønsker å drøfte det ømtålige spørsmålet om grenselinjen i havet vest for Koreahalvøya. I fjor avlyste Nord-Korea en prøvetur med tog over grensen på grunn av uenighet om denne havgrensen.

Dagsordenen

— Vi vil gjøre det klart at vi aldri har sagt at disse samtalene bare skal dreie seg om toget, sa generalløytnant Kim Yong-chol fra Nord-Korea ved innledningen av samtalene tirsdag. Diplomater påpeker at nordkoreanerne ofte forsøker å endre dagsordenen for samtaler i siste øyeblikk før samtalene skal innledes.

Sør-Korea har lenge forsøkt å få i stand en jernbaneforbindelse med naboen i nord, og betrakter slike forbindelser som et viktig ledd i arbeidet med å normalisere forbindelsene mellom to naboland som teknisk sett fortsatt er i krig med hverandre. Det er nemlig aldri inngått noen formell fredsavtale etter Koreakrigen som raste i årene fra 1950 til 1953.

Jernbanespor krysser allerede grensen fra Sør-Korea og inn i Nord-Korea. Men mye av det øvrige nordkoreanske nettet stammer fra tiden mellom 1910 og 1945, da hele Koreahalvøya var under japansk okkupasjon, og har dermed en smalere sporvidde.

Løfter

Sør-Korea har lovet Nord-Korea bistand verdt flere titall millioner dollar, hvis regimet i Pyongyang tillater de etterlengtede prøvekjøringene. Ifølge en regjeringstalsmann i Seoul er nordkoreanske politikere også interessert i å få i stand en jernbaneforbindelse, mens de militære lederne er langt mer skeptiske.

Runden med militære samtaler som denne uken pågår rett nord for grensen mellom de to landene, er bare den femte som de to koreanske statene har gjennomført på generals nivå siden Koreakrigen. Men alle de tidligere rundene har ført til enighet om tiltak for å redusere spenningen på den asiatiske halvøya.

Blant annet er det blitt slutt på at partene bombarderer hverandre med propaganda på plakater og gjennom høyttaleranlegg på begge sider av grensen. Det er også opprettet direkte telefonlinjer for å avverge væpnede sammenstøt i omstridte havområder.

Den Nord-Koreanske tostjerners generalen Kim Young-chol snakker med generalmajor Jeong Seung-jo fra Sør-Korea på møtet i landsbyen Panmunjom.
HO